http://www.attarishafa.com


 
 
صفحه اصلی كاتالوگ حساب کاربری شما سبدخرید

تربد


قيمت: 0 ت
-1 عدد
موجود نيست (غیرقابل سفارش)

 
توضيحات
معرفی به دوست
نظرات

 

تربد

ریشۀ گیاهی است که در کتب طب سنتی و در بازار دارویی با نام «تُربُد»، «تُربِد» و « تِربِد» نامیده می شود . این اسامی برای خود گیاه نیز گفته می شود و به زبان سانسکریت نیز « تریپوتا» گویند. به فرانسوی آن را Turbith  vegetal و به انگلیسی Indian  jalap و Turbith نامند. گیاهی است  از خانوادۀ پیچک صحرایی Convolvulaceae نام علمی آن . Operculina  turpethum(L.)Silva Manse. و مترادفهای آن Ipomoea  turpethum  R.Br و Convolvulus  turpethum L. می باشد .

 

مشخصات

تربد معمولاً به بیخ یا ساقه زیرزمینی یا به طور کلی به ریشۀ گیاه و یا خود گیاه و در عین حال به صمغ رزینی گیاه نیز گفته می شود. گیاهی است چند ساله با ساقۀ بالا رونده و پیچنده مانند عشقه . برگهای آن به شکل قلب مانند برگ عشقه و پوشیده از کرک است . گلهای آن آبی کبود که در انتهای ساقه گل دهنده ظاهر می شود. ساقۀ زیرزمینی آن که به سبب صمغ موجود در آن در طب سنتی مستعمل است به شکل قطعاتی استوانه ای شکل به قطر انگشت ضخیم و به طول 12-10 سانتی متر در بازار عرضه می شود. سطح آن ناصاف دارای پستی و بلندی و یا پیچیده و دارای شیارهای طولی نامنظم، رنگ قسمت بیرونی ساقۀ زیرزمینی تیره کمی مایل به قرمز و مغز آن پس از شکستن سفید و روشن است و سوراخهای متعدد کوچکی در مقطع آن دیده می شود که پر از مادۀ صمغی به شکل قطرات کوچک زرد رنگ است که همان مادۀ مسهلی آن می باشد . از نظر طعم ، ساقۀ زیرزمینی گیاه ابتدا بی بو و بی طعم است ولی پس از چند لحظه طعم تهوع آوری پیدا می کند. نوع مرغوب آن مجوّف ، سبک و شکننده است ، به سهولت ساییده و نرم می شود و رنگ داخل آن سفید است و انواعی که رنگ داخل آن تیره است و از نظر وزن سنگین و ضمناً غیر شکننده می باشند نامرغوب و بهتر است که مصرف نشوند.

وجود این گیاه تا حال در ایران از طرف گیاه شناسان گزارش نشده است ولی در برخی کتب قدیم طب سنتی آمده است که در مناطق خراسان دیده شده است . در هندوستان وسیلان ومالزی می روید و از هند به بازار دارویی ایران وارد می شود. در مجموعۀ داروشناسی ابومنصور موفق، تربد را نوع هندی صمغ سقمونیا معرفی می کند.

 

ترکیب شیمیایی

در ریشۀ گیاه گلوکوزید تورپتین یافت می شود و صمغ رزینی آن شبیه رزین جالاپ است . در گزارش دیگری آمده است که در ریشۀ گیاه مواد تورپتین، جالاپین ، تورپتن ، جالاپیک اسید ، ایپومئیک اسید ، تامپی کولیک اسید و والریانیک اسید یافت می شود.[ والنزوئلا]

 

خواص کاربرد

ریشه تربد درچین به عنوان تب بر ، مدّر ، و کمی ملیّن مصرف می شود[هاو]. در هندوچین و فیلیپین از ریشۀ گیاه به عنوان مسهل استفاده میکنند. و به علاوه داروی خوبی برای تسکیل دردهای مفاصل و نقرس و روماتیسم است. ساقه و سرشاخه های له شده و گرم گیاه را پس از وضع حمل برای معالجۀ کولیک و همچنین برای بازسازی نسوج به پشت زنان می اندازند. [کروست و پتلو]. در هند از ریشۀ گیاه به عنوان مسهل استفاده می شود و بعلاوه در موارد مارگزیدگی و عقرب زدگی نیز به کار می رود.

تربد از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی گرم و خشک است و خواص آن مسهل بلغم و رطوبتهای رقیق است و برای اخراج کمی از صفرا و اخلاط سوخته نیز مفید است .اگر با زنجبیل خورده شود، مسهل بلغم غلیظ است.برای پاک کردن بلغم و رطوبت رحم و معده مفید است وبرای بیماریهای فلج، ناراحتی های اعصاب ، سرفه های ناشی از رطوبت معده و همچنین برای سیاتیک نافع است . با روغن بادام و تخم کتان برای قطع سرفۀ مزمن و درد سینه و با پوست هلیله  کابلی برای مالیخولیا ، جنون و صرع مفید است.

توصیه این است که در موقع تهیۀ ریشۀ گیاه است که در موقع تهیۀ ریشۀ گیاه به صورت دارو از زیاد کوبیدن و گرم کردن آن خودداری شود، زیرا گرد نرم آن به خُمُلهای روده می چسبد و گرد نیم کوب آن بهتر است با زنجبیل و شکر سرخ و آب گرم خورده شود. اگر با نمک می خورند باید با آب سرد خورده شود. اگر کمی از آن را با زنجبیل و نبات ، پخته و گرم گرم و کم کم بخورند برای سرقه مرطوبی و تنگی نفس سرد و تر بسیار مفید است .

تربد برای گرم مزاجان مضّر است و اگر این قبیل اشخاص گرم مزاج به دلیلی که ضروری تشخیص دهند تصمیم بگیرند تربد بخورند باید پوست سیاه آن را تراشیده با روغن بادام یا روغن پسته چرب نموده و باکتیرا بخورند. البته در چرب کردن آن نباید از حد اعتدال خارج شد زیرا در این صورت خاصیت مسهلی آن خیلی کاهش می یابد. مقدار خوراک یا دوز مصرف آن از جرم ریشۀ تا 12 گرم و در دم کرده ها تا 20 گرم است ومقدار خوراک یا دوز مصرف از صمغ رزینی آن 1-3/0 گرم می باشد.

نسخه دیگر این است که از گرد ضمغ رزینی آن تا 1 گرم و دم کردۀ آن 6 گرم در 1000 گرم آب حوش می باشد جانشین ریشۀ تربد از نظر خواص ریشۀ توت و یا غاریقون است شرح خواص کلیۀ گیاهانی که در این بخش نامبرده شده است به تفضیل در جلدهای دیگر این مجموعه آمده است .

اگر تربد را با روغن بادام چرب نمایند از آثار آن کاسته می شود و هر چه بیشتر چرب شود از حدت آثار آن بیشتر کاسته می شود از این خاصیت در موارد لزوم برای کاهش حدت تاثیر تربد استفاده می شود این نوع تربد را اصطلاحاً تربد تدبیر شده می نامند .

  
*
  
  
*

لطفا صبر كنيد...